تیغ چوب کف تراش ، شیار ، انگشتی و غیره
 • رگال دامار قطر 28mm رگال دامار قطر 28mm
  119,000 تومان
 • تیغ پاکت کفتراش و شیارزن دامار قطر 38mm طول کارگیر 16mm تیغ پاکت کفتراش و شیارزن دامار قطر 38mm طول کارگیر 16mm
  128,000 تومان
 • تیغ پاکت کفتراش و شیارزن دامار قطر 25mm طول کارگیر 10mm تیغ پاکت کفتراش و شیارزن دامار قطر 25mm طول کارگیر 10mm
  94,000 تومان
 • شیار گرد انگشتی دامار قطر 12.7mm طول کارگیر 10mm شیار گرد انگشتی دامار قطر 12.7mm طول کارگیر 10mm
  34,000 تومان
 • شیار گرد انگشتی دامار قطر 19mm طول کارگیر 13mm شیار گرد انگشتی دامار قطر 19mm طول کارگیر 13mm
  51,500 تومان
 • تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 12.7mm زاویه 90درجه تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 12.7mm زاویه 90درجه
  38,000 تومان
 • تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 19mm زاویه 90درجه تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 19mm زاویه 90درجه
  57,000 تومان
 • تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 31.8mm زاویه 90درجه تیغ V شکل نوک تیز دامار قطر 31.8mm زاویه 90درجه
  120,000 تومان
 • تیغ V شکل نوک گرد دامار قطر 8mm تیغ V شکل نوک گرد دامار قطر 8mm
  55,000 تومان
 • تیغ پاکت کفتراش و شیارزن دامار قطر 31.8mm طول کارگیر 12mm تیغ پاکت کفتراش و شیارزن دامار قطر 31.8mm طول کارگیر 12mm
  موجود نیست!
 • حکاکی چوب V نود 90 درجه قطر 19mm حکاکی چوب V نود 90 درجه قطر 19mm
  موجود نیست!
 • حکاکی چوب V Curve پروفیل 19.05mm حکاکی چوب V Curve پروفیل 19.05mm
  موجود نیست!