تیغ منبت کاری چوب

  • فرز چوب Taper گرد منبت کاری مارپیچ قطر 12 به 3mm طول کارگیر 70mm روکش دار فرز چوب Taper گرد منبت کاری مارپیچ قطر 12 به 3mm طول کارگیر 70mm روکش دار
    380,000 تومان
  • فرز چوب Taper گرد منبت کاری مارپیچ قطر 12 به 3mm طول کارگیر 80mm روکش دار فرز چوب Taper گرد منبت کاری مارپیچ قطر 12 به 3mm طول کارگیر 80mm روکش دار
    395,000 تومان